+
el passat ha fugit
el futur es absent
el present es tu